کیت های آناتومی 250هزار دلاری پرینت شده توسط پرینتر 3 بعدی – بخش دوم

در ادامه مقاله کیت های آناتومی 250هزار دلاری پرینت شده توسط پرینتر 3 بعدی – بخش اول همانطوریکه McMenamin به ABC توضیح می دهد: “بسیاری از انسان ها فکر می کنند که به دست آوردن اجساد انسان ها حقیقتا سخت است. اما در حقیقت این گونه نیست. مردم عادی در واقع در بخشیدن اعضای بدن برای […]