Search
Close this search box.

مهندسی معکوس

فرآیند مهندسی معکوس شامل اندازه گیری یک شیئ و سپس بازسازی آن به صورت یک فایل سه بعدی است که نهایتا منتج به نقشه های دو بعدی و یا فرآیندهای ساخت می شود. شیئ فیزیکی را با استفاده از دستگاههای اسکنر سه بعدی با نور ساختار یافته اندازه گیری و فایل به دست آمده را جهت سطح گذاری و ایجاد اصلاحات مورد نظر در نرم افزارهایی همچون Pro/E, CATIA, Geomagic, SOLIDWORKS وارد نمود.

در روش مهندسی معکوس، با درنظر گرفتن ابعاد فیزیکی، ویژگی ها و خواص مواد و روش های ساخت و تولید، می تواند آن شیئ موجود را تکثیر نمود. دلایل زیادی برای مهندسی معکوس یک شیئ وجود دارد، از جمله:

اجزای قدیمی : برای بسیاری از اجزایی که سالها پیش طراحی و تولید شده اند، هیچ نقشه دو بعدی یا داده CAD سه بعدی وجود ندارد که بتواند شیئ را از آنها باز تولید کند. در اینجا، مهندسی معکوس یک ابزار حیاتی برای به دست آوردن اطلاعات برای باز آفرینی محصول است.

مسائل مربوط به سازنده تجهیزات اصلی : اگر سازنده اصلی دیگر فعالیت تجاری نداشته باشد و یا کیفیت طراحی و ساخت خود را از دست داده باشد، مهندسی معکوس میتواند اطلاعات مهم محصول را برای ادامه تولید آن شیئ و یا بهینه کردن ساخت آن محصول ارائه دهد.

توسعه طراحی، آزمایش، تجزیه و تحلیل محصول : از طریق مهندسی معکوس می توان، یک محصول سه بعدی را به سرعت به فرمت دیجیتال تبدیل، بازسازی و یا تجزیه و تحلیل کرد تا به طراحی بهتر دست یافت و نقاط ضعف طراحی را بر طرف کرد.

اشیاء سفارشی و خاص: در جایی که هیچ اطلاعاتی در مورد ابعاد یک شیئ به جز خود قطعه فیزیکی وجود نداشته باشد، سریع ترین و مطمئن ترین روش برای باز تولید آن روش مهندسی معکوس خواهد بود. در جایی که محصولی به شکل Free form باشد و هندسه استاندارد و مشخصی نداشته باشد مانند یک مجسمه باستانی، طراحی در CAD قطعا چالش برانگیز می باشد زیرا اطمینان از نزدیک بودن مدل CAD به مدل سه بعدی مجسمه دشوار است و تنها راه استفاده از اسکن سه بعدی و روش مهندسی معکوس می باشد.

بایگانی  و آرشیو دیجیتال: آثار موزه، آثار تاریخی، طلا و جواهرات و … را می توان از طریق اسکن سه بعدی به فرمت دیجیتالی تبدیل و سپس مهندسی معکوس کرد و داده های CAD تولید نمود و این امکان وجود دارد تا در صورت هرگونه تخریب شیئ و یا هر نیاز دیگر به باز تولید کل و یا قسمت های تخریب شده، از این فایلها استفاده نمود.