Search
Close this search box.

خدمات اسکن سه بعدی

اسکنر سه بعدی دستگاهی است که از آن برای اسکن هر شیئ فیزیکی در سه بعد و استخراج تمام اندازه ها و ابعاد آن با دقت بالا و تولید داده هایی با فرمت دیجیتالی استفاده می شود که می تواند برای طراحی، توسعه، تجزیه، تحلیل، کنترل و یا مهندسی معکوس مورد استفاده قرار گیرد. این فناوری یک روش اندازه گیری غیر تماسی با کمک دستگاه و نرم افزار مربوطه می باشد که در حال تبدیل شدن به یک ابزار ضروری برای واحدهای فعال و رو به رشد است که به مهندسی معکوس، تجزیه و تحلیل، طراحی و اندازه گیری سطوح منحنی پیچیده، آموزش، معماری، بررسی، مراقبت های بهداشتی، نظارت بر کیفیت، نمونه سازی، توسعه ابزارهای صنعتی و بسیاری دیگر از موارد مشابه در صنعت نیاز دارند.