نمایشگاه 80 وسیله غیر عادی پرینت شده – بخش دوم

در مقاله نمایشگاه 80 وسیله غیر عادی پرینت شده – بخش اول به بررسی 4 محصول غیرعادی پرینت شده با روش پرینت سه بعدی پرداختیم. در این مقاله نیز 6 محصول خواهیم پرداخت. Ti-join Chair این صندلی هیبریدی مونتاژ شده که از وصل کننده های آهنی و پوشش کربنی تشکیل و اصولا برای سبک وزن…