Search
Close this search box.

میزهای گردان تک محور اتوماتیک

میزهای گردان تک محوره سیستمهای جانبی هستند که امکان لینک شدن با نرم افزار دستگاه (EzScan)را داشته و در اسکنرهای REXCAN 3 , REXCAN 4 استفاده می شوند.

میزها به صورت  360 درجه بر روی یک محور قابل چرخش می باشند و هیچ گونه لرزشی هنگام حرکت نداشته و کیفیت فایلهای اسکن شده به مراتب ارتقا می یابد.

میزان چرخش و تعداد shot های لازم، از تنظیمات اتوماتیک این میز توسط نرم افزار EzScan می باشد و دیجیتازیسیون به پروسه ای کاملاً اتوماتیک تبدیل می شود.

                                                                            25 26

این میزها در 3 نوع مختلف عرضه می شوند که به لحاظ قطر میز 400mm با قابلیت تحمل قطعه با وزن 40 kg، قطر 800 mm با تحمل بار  100 kgو قطر  800 mm باقابلیت تحمل بار 300 kg را دارد.