Search
Close this search box.

ماشینMovelnspect HF

دستگاه اندازه گیری Movelnspect HF توسط دو دوربین پر سرعت که بر روی پایه سوار می شوند برای اندازه گیری میزان جابجایی و حرکت سریع قطعات و مجموعه های شناسه گذاری شده جهت تحلیل پروسه های دینامیکی استفاده می شود.

مزایای استفاده از Movelnspect HF در یک نگاه

  • تشخیص و ثبت موقعیت و جابجایی تعداد کثیری از نقاط قطعه در حال ارتعاش به صورت چهار بعدی (بعد چهارم پارامتر زمان می باشد.)
  • برقراری ارتباط مستقیم کلیه سخت افزارها با پردازشگر دستگاه
  • تحلیل دفرمگی سه بعدی حتی برای تست های تخریب و تست های برخورد تنها توسط شناسه های برچسبی بسیار ارزان قیمت
  • صرفه جویی قابل توجهی در زمان در خصوص انجام کارهای قبل و بعد از تستها در مقایسه با سایر دستگاههای سنتی جهت راه اندازی های اولیه
  • گزارشات نهایی کاملاً مفهوم به صورت تحلیل های حرکتی سه بعدی توسط بردارهای رنگی، مسیر جابجایی ها به صورت دیا گرام و یا حتی سکانس های ویدیویی.

تحلیل سه بعدی حرکتی

  • اندازه گیری پروسه های دینامیکی
  • تحلیل دفرمگی قطعات و مجموعه ها
  • قابلیت تحلیل تا فرکانس 1000 هرتز
  • قابلیت انجام تحلیل با زمان های بسیار طولانی
  • جایگزین سنسورهای سنتی و قدیمی مورد استفاده در جاده ها

 

ماشینMovelnspect HF

ماشینMovelnspect HF

 

روش کار :
Movelnspect HF بر اساس میزان تغییرات به لحاظ جابجایی Geometry قطعه پروسه های دینامیکی را به صورت سه بعدی و بدون محدودیت در زمان ثبت می نماید.
نرم افزار Movelnspect HF قابلیت تحلیل شش درجه آزادی را داشته و کاملا اتوماتیک مختصات سه بعدی نقاط مورد نظر از قطعه را ثبت میکند. همچنین کالیبراسیون تنها دو دقیقه به طول می انجامد و قابل اتصال به سایر دستگاه های اندازه گیری و یا نرم افزار هایی چون DIAdem می باشد.

ماشینMovelnspect HF