پرینت سه بعدی به روش سیستم‌های MODELMAKER و PATTERN MASTER

پرینت  سه بعدی به روش سیستم‌های MODELMAKER و PATTERN MASTER متعلق به شرکت Solidscape (با نام سابق Sanders) نیز در ساخت مدل و الگو کاربرد دارند. به‌تازگی این شرکت دو محصول جدید به نام‌های T66 Benchtop و T612 Benchtop را نیز بر اساس فرآیند MODELMAKER ارائه کرده است. این فرآیند بر پایه تکنولوژی چاپ با…

پرینت سه بعدی با روش رسوب نشانی ذوبی FDM

پرینت سه بعدی با روش رسوب نشانی ذوبی FDM توسط شرکت Stratasys ایجاد شد. در این فرآیند لایه‌ها از مواد ترموپلاستیک که به شکل مفتول رشته‌ای می‌باشند، ساخته می‌شود. همانند سایر روش‌های نمونه سازی سریع در این روش نیز از مدل CAD لایه‌لایه شده استفاده می‌شود. موادی که در این روش کاربرد دارند عبارت‌اند از ABS، پلی…

پرینت سه بعدی با روش Multi Jet Modeling

پرینت سه بعدی با روش Multi Jet Modeling یا به اختصار MJM توسط شرکت 3D Systems ارائه شد و شبیه چاپ جت جوهر است، با این تفاوت که چاپ به‌صورت سه‌بعدی و با کنترل کامپیوتری انجام می‌گیرد. سر چاپگر سه بعدی شامل تعداد زیادی جت (بیش از 100 عدد) است که به‌صورت خطی آرایش یافته‌اند. در…

پرینت سه بعدی با روش تف جوشی انتخابی لیزری (SLS)

پرینت سه بعدی با روش تف جوشی انتخابی لیزری معادل کلمه انگلیسی Selective Laser Sintering که به صورت متداول به صورت SLS استفاده می شود. فرآیند تف جوشی لیزری توسط شرکت 3D Systems به دنیا معرفی شدکه به‌جای رزین از مواد پودری مختلف برای ساخت قطعات استفاده می‌شود. در این فرآیند، ذرات پود متناظر با مقاطع قطعه، توسط…