لطفا جهت همکاری ، رزومه  خود را  از طریق فرم درخواست و یا شماره فکس ۷۷۱۲۰۳۰۸ ارسال نمایید.