کاربرد اسکن سه بعدی در پرینت سه بعدی با روش فتوگرامتری

فتوگرامتری باعث آسان‌تر شدن پرینت سه‌بعدی می‌شود. با استفاده از یک سری عکس‌ها، Meshmixer و Meshlab می‌توان بلندترین مجسمه‌ها و ساختمان‌ها را به یک ماکت کاهش دهد به‌طوری‌که می‌توانید آن را در کف دست خود نگه‌دارید. بیایید کشف کنیم چگونگی این کار انجام می‌شود. مدل‌سازی سه‌بعدی می‌تواند خیلی آسانی یا خیلی سخت همان‌طور که شما […]