MoveInspect Technology

تکنولوژی Movelnspect طیف وسیعی از دستگاههای CMM پرتابل است که توسط دوربین دیجیتال اطلاعات را ذخیره می نماید. مهم نیست قطعه ثابت و یا متحرک باشد، ولی در هر حال می توان قطعات را از روش Probing (توسط پراب)، Tracking (توسط ردیاب) و یا Targeting (توسط شناسه گذار) اندازه گیری نمود. Movelnspect توانمندی اندازه گیری قطعات از چند میلیمتر تا چند متر را دارد. هچنین پروسه های دینامیکی تا فرکانس 1000 هرتز بدون محدودیت در زمان اندازه گیری از توانمندیهای تکنولوژی Movelnspect می باشد و به دلیل پرتابل بودن کلیه تجهیزات ،اندازه گیریها به راحتی در محل انجام می شوند.

نمایش یک نتیجه