Search
Close this search box.

خدمتی جدید از آرتا

فروشگاه تحصیلی آرتا برای مدارس نه تنها تخفیف ویژه در نظر گرفته است ، بلکه برنامه آموزشی رایگان نیز شامل می شود. در کارگاه آموزشی معلمان می توانند روش تدریس به دانش آموزان را بیاموزند.

مهارت های اولیه پرینت سه بعدی ، پرینت اولین قطعه و دیدگاه های دیگر در خصوص پرینت سه بعدی در کارگاه آموزشی آرتا فراهم است.

مدرسان عزیز موسسات، دانشگاهها، مدارس و دبیرستانها می توانند به آدرس www.psarta.com  و یا info@psarta.com پیغام بگذارند.

لطفا نام مدرسه و کلاس هایی که تدریس می کنید را ذکر کنید.

به اشتراک گذاری

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn